دبیرستان دخترانه کاوشگران (دوره دوم)
 

مشخصات فضای دبیرستان

فضاها و امکانات
دبیرستان غیر دولتی دخترانه کاوشگران
شماره ی نو سازی : 1217-3192/2
ظرفیت نوسازی : 120
کد مدرسه : 13970207
شماره حساب مدرسه 12077186/67 ملت عظیمیه کرج
سال راه اندازی : 86-85
آدرس و تلفن مدرسه : کرج عظیمیه میدان مهران ندای شمالی نبش بوستان دوم پلاک 40
مساحت :430متر 
تعداد کلاس : 9
کلاس هوشمند :2
 دفتر مدیریت ،کتابخانه ،آزمایشگاه ، سایت ، اتاق مشاوره ، اتاق پرورشی ، دفتر معاونین ، دفتر دبیران ، بوفه