دبیرستان دخترانه کاوشگران (دوره دوم)
 

درج مطلب

 
دستاورد های سال تحصیلی 93-92
 
 
رتبه های مسابقات فرهنگی و هنری 
 
1-نیکا خلج امیر حسینی    رتبه  اول نقاشی در منطقه
 
2-سارا مهام                        رتبه سوم نقاشی  رنگ روغن در منطقه  
 
3-مریم براتی                      رتبه اول گلیم بافی در منطقه
 
4-پانیذ هدایت راد                رتبه اول نقاشی رنگ روغن در استان 
 
5-بیتا طلایی                        رتبه دوم  بافت در منطقه
 
6- سارا پوریا نسب              رتبه دوم بافت در منطقه  
 
-رتبه منطقه ایی انجمن اولیاء و مربیان 
 
-رتبه ی اول  استانی پروسه مهر 
 
-اردوی زیارتی مشهد مقدس
 
-کسب رتبه های قبولی در کنکور سراسری و آزاد 
 
-