دبیرستان دخترانه کاوشگران (دوره دوم)
 

درج مطلب

گفتند به عنوان مدیر مدرسه پیامی برای والدین و دانش آموزان بنویسم ،گفتم شعر سنایی مصداق شیوه ی عمل من است که می فرماید :
کار کن کار و بگذر از گفتار               کاندر این راه کار دارد کار
ما هم اگر کاری کردیم که در خور گفتن باشد یا چناچه باید و شاید ،هر کس بخواهد میتواند آن را در راستای برنامه هایمان بخواند و دیگر چه نیازی به این گزینه ؟
باری این(( گفتم و گفتند )) ها بارها تکرار شد تا این که دیدم حریف این حرف ها نیستم !
انگار هر چه می گویم به حساب فروتنی و شکسته نفسی و این جور چیزها می گذارند ،پس چاره ی کار آن دیدم  که از کارنامه ایام جوانی تا کنون سخن بگویم .
به یادم افتاد  تا چقدر تلاش پی گیر کردم  تا به هدفم که تمامی و رشد فرهنگ و آموزش فرزندان لاین مرز و بوم است برسم و حال که به یاری حق تعالی این بستر  فراهم شده است باقی کار میماند به همراهی هر ساله شما عزیزان که با دست دوستی و با واسطه تعلیم و تعلم بتوانیم دور نمای اهدافمان را به هم نزدیک کنیم !
بگذریم که زمان میگذرد !
من تمام تلاشم را می کنم که سهم خود را در این میان به جای آورم  و اگر این همه را نثار پرورش علم و فرهنگ  فرزندان میهنم کنم ، باز هم کاری نکرده ام.
 با تشکر فراوان :مدیر دبیرستان کاوشگران تامینه گلستان آرا