دبیرستان دخترانه کاوشگران (دوره دوم)
 

کادر آموزشی و علمی

 
 
گروه مشاوره :  خانم معصومه محمدی
 
گروه ریاضی :،خانم سجادی ،خانم براجعه ، خانم صائمیان ، خانم محمدی
 
گروه فیزیک :آقای حاتمی، خانم گودرزی
 
گروه شیمی :خانم آهنگران 
 
گروه زیست و زمین:خانم کاظم نیا ، خانم اسماعیلی
 
گروه زبان : خانم طارقلی ، خانم فتاحی
 
گروه معارف : آقای نوری زاده  ، خانم اسماعیلی
 
 
گروه ادبیات : آقای نقی پور،خانم زعفرانیه
 
گروه عربی : آقای عربی ، خانم رشیدی 
 
گروه ورزش : خانم رئیسی ، خانم میر صفدری
 
دپارتمان انسانی : خانم مهری ، خانم الوندی ، خانم آشتیانی