دبیرستان دخترانه کاوشگران (دوره دوم)
 

آیین نامه انظباطی

 

مقررات انضباطي دانش آموزان بر اساس آئين نامه اجرائي مدارس

 

1 – دانش آموزان علاوه بر استفاده از پوشش مناسب در مدرسه در آمد و رفت به مدرسه نيز بايد از پوشش مناسب استفاده نمايند .

2 – لباس دانش آموز علاوه بر پوشش , نشان وقار و عفاف آنان است . شكل و دوخت لباس آنان با شئونات اسلامي مناسب باشد . ( تنگ , كوتاه و طرح دار نباشد . )

3 – رعايت ادب و احترام نسبت به مدير , معاونين , دبيران و ساير كاركنان مدرسه .

4 – رعايت حسن رفتار و اخلاق و همكاري با ساير دانش آموزان .

5 – حضور به موقع در مدرسه و خروج از آن در پايان ساعات مقرر ( فوق برنامه , ورزش  و ... ) .

6 – رعايت بهداشت و نظافت فردي و همكاري با دانش آموزان ديگر و مسئولين مربوط در پاكيزه نگهداشتن فضاي مدرسه . ( كلاس , راهروها , آزمايشگاه , حياط و سرويس هاي بهداشتي )

7 – حضور مرتب در مدرسه و كلاس درس در تمام مدتي كه مدرسه رسما" داير است .

8 – خود داري از بكاربردن و همراه داشتن وسايل تجملي , آرايشي و پيرايشي ( اصلاح صورت و ابرو) .

9– پرهيز از همراه آوردن اشياء گرانبها غير مرتبط به امور تحصيلي , بخصوص داشتن موبايل  و CD غير آموزشي .

10– خودداري از خريد و فروش در مدرسه .

11 – مراقبت از وسايل شخصي و اهتمام در حفظ و نگهداري اموال , تجهيزات و ساختمان مدر سه .

12 – شركت اولياء دانش آموزان در جلسات آموزش خانواده , جلسات توجيهي معاونين آموزشي و پرورشي .

13 – همكاري در مسائل آموزشي با كادر آموزشگاه .

14 – همكاري در فعاليت هاي پرورشي با معاونين پرورشي .

15 – حضور در مراسم نماز جماعت و همكاري در اجراي هر چه بهتر اين مراسم .

16 – هر عملكرد مطلوب 1 نمره مثبت و هر عملكرد نامطلوب  1 نمره منفي به همراه دارد .

17 – حضور در مسابقات آموزشي , فرهنگي و هنري , علمي و المپياد ها .

18 – تاخير بيش از 4 مورد در طول ترم ,  به ازاي هر تاخير 25/0 كسر نمره انضباط , مجاز نمودن غيبت توسط ولي و حضورا" در عرض 3 روز پس از غيبت , غيبت غير مجاز كسر 1 نمره انضباط .

                    معاونین آموزشي دبيرستان کاوشگران